Ý tưởng thiết kế và thi công văn phòng cổ điển theo bảng vẽ