Vị trí dự án Zeitgeist có thuận lợi cho việc kết nối giao thông?