Tiến độ thi công với tốc độ vượt trội tại Khu căn hộ hạng sang The Roayl Đà Nẵng