Siêu công trình Condotel AB Central Square có lợi tức đặc biệt như thế nào?