Nhà phố Venezia Beach Thắng Hải, Hàm Tân phong cách sống Châu Á hiện đại hiện đại