Kinh tế Mỹ đón tín hiệu khởi sắc khi doanh số bán nhà tăng