Khu dự án West Lakes Golf & Villas có sự quan tâm lớn từ khách hàng nước ngoài