Hạng mục chính trong thiết kế nội thất quán trà sữa môi trường trong lành