FLC Tropical City Hạ Long đang tạo nên cơn sốt tại Thủ Thiêm