Dự án One Verandah Quận 2 sở hữu nhiều giá trị đáng sống nhất