Dự án cao cấp One Verandah sông nước bao quanh ngập ánh sáng căn hộ thoải mái