Dự án Takara Residence là minh chứng sự chuyển mình của khu Đông