Dự án chung cư hạng sang Opal Central Park – đồng tiền đi liền căn hộ