Có nên mua dự án Masteri Parkland Quận 2 để ở không