Chung cư hạng sang The EastGate Trong cuộc đua nhà ở cao cấp