Chủ đầu tư Dự án Nhà Phố The Light City (Khu Nhà ở Hải Đăng giai đoạn 1). Vũng Tàu