Căn hộ Vườn phố Việt Nam bắt đầu làm căn hộ City Garden GĐ 2