Bất động sản nghỉ dưỡng Condotel Intercontinental Phú Quốc và tiềm năng gia tăng giá