An ninh nghiêm ngặt từ ngoài vào trong tại Pearl Plaza cho thuê