Dân cư dự án Sunwah Pearl sẽ được sống ở môi trường hoàn hảo